Articles Posted in the " ตัดต่อ " Category

  • รีวิวโปรแกรมจับหน้าจอเพื่องานการศึกษา camtasia studio

    รีวิวโปรแกรมจับหน้าจอเพื่องานการศึกษา camtasia studio หากคุณเป็นนักการศึกษา และมีสื่ออย่าง power point เป็นเครื่องมือประกอบการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพของคุณแล้ว ถ้าเป็นอย่างนี้ หากต้องการเปลี่ยนรูปแบบการสอนให้เป็นแบบออนไลน์ไปในตัวด้วย การเลือกใช้โปรแกรมอย่าง camtasia studio จะช่วยเป็นเครื่องมือได้ง่ายมากๆ สำหรับข้อดีของเจ้าโปรแกรมนี้คือ 1.สามารถจับภาพหน้าจอได้ โปรแกรมนี้สามารถช่วยทำการจับภาพหน้าจอคอมพิวเตอร์ได้และเราสามารถกำหนดขนาดของภาพหน้าจอได้อย่างถูกต้อง และสมบูรณ์ตามใจเราต้องการครับ โดยรุ่นปัจจุบันสามารถกำหนดขนาดของหน้าจอเท่ากับขนาดของทีวีหรือคลิปแบบต่างๆได้ 2.สามารถออกแบบคำถามแบบตอบปัญหาได้ ด้วยโปรแกรมนี้ เราสามารถออกแบบคำถามแบบต่างๆได้โดยสมบูรณ์ คล้ายๆทำเป็น Quiz เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้ามาตอบคำถามและปัญหาต่างๆได้ 3.สามารถตัดต่องานวีดิโออย่างง่ายๆได้ เราสามารถใช้โปรแกรมอย่าง camtasia studioในการตัดต่อภาพยนตร์หรือ อื่นๆเพื่อประกอบการศึกษาของนักเรียนได้ และผมคิดว่าโปรแกรมตัดต่อตัวนี้ใช้งานได้ง่ายมากๆด้วยนะครับ 4.สามารถทำเป็นสื่อการสอนคล้ายคลิปวีดิโอได้ ข้อสุดท้ายคือ เราสามารถนำโปรแกรม […]