Articles Posted in the " สมัคร facebook " Category

  • สมัคร facebook

    ในทุกวันนี้ไม่มีใครที่ไม่รู้จัก facebook อย่างแน่นอน ไม่ว่าจะเป็นเด็กประถม มัธยม หรือเด็กมหาวิทยาลัยนั้นรุ้จักเจ้าโซเชี่ยลมีเดียนี้เป็นอย่างดี เพราะ facebook เป็นการสร้างเครือข่ายหรือสังคมออนไลน์กับเพื่อนด้วยกันเอง หรือ สร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนใหม่