Articles Posted in the " แอพเคลียร์หน่วยความจำ " Category

  • Smart RAM Booster แอพเคลียร์หน่วยความจำ

    Smart RAM Booster แอพเคลียร์หน่วยความจำ

    แอพเคลียหน่วยความจำ Smart RAM Booster เป็นแอพที่ช่วยคุณบริหารทรัพยากรเครื่องหรือหน่วยความจำสำรอง เรียกอีกย่างว่า RAM ซึ่งไม่ใช่ส่วนของ Storage หรือ SD card  เอาไว้โหลดข้อมูลแอพมารันจากตัว Storage ถ้าน้อยไปก็จะทำให้ช้า สะดุดหรือเล่นไม่ได้เลย ซึ่งในสมาทโฟน Android นั้นจะมีทั้งราคาถูกทั้งราคาแพง เสป็คเทพเสป็คต่ำ ในเครื่องเสป็คต่ำแรมน้อยก็จะเปิดแอพบางแอพไม่ได้หรือ เปิดได้สักพักก็จะปิดลง แอพเคลียหน่วยความจำ Smart RAM Booster นี้ก็จะช่วยเคลีย Task  แอพที่รันอยู่โดยไม่จำเป็นออก หรือถ้าในคอมพิวเตอร์พีซีจะเรียก swape file ออกไปพักในหน่วยความจำหลักก่อน ทำให้มีพื้นที่เหลือพอจะเปิดแอพได้ […]