Articles Posted in the " โปรแกรมกู้ข้อมูล " Category

  • โปรแกรมกู้ข้อมูล

    โปรแกรมกู้ข้อมูล

    เพื่อนๆเคยเผลอลบข้อมูลออกจากเครื่องบ้างหรือเปล่า  ถ้าเคยแล้วทำอย่างไรให้ไฟล์ที่เราลบนั้นกลับมาใช้งานได้ตามปกติแน่นอนว่าจะต้องไปจ้างช่างผู้ชำนาญทำการกู้ไฟล์ให้กลับมาใช้ได้อย่างเดิม แล้วจะไว้ใจร้านได้อย่างไรถ้าในเครื่องของเรามีไฟล์สำคัญอยู่ข้างใน ถ้าเอาไปให้ช่างกู้ก็คงบอกว่าใช้เวลา 2-3 วันกว่าจะกู้ได้ แต่ที่ไหนได้อาจจะเอาไฟล์สำคัญๆของเราไปแล้วก็ได้ วันนี้มีโปรแกรมกู้ไฟล์มาแนะนำให้เพื่อนๆรู้จัก เป็นโปรแกรม File recovery หรือที่เรียกว่าโปรแกรมกู้ข้อมูลฟรี เพื่อนจะได้ไม่ต้องแบกเครื่องคอมไปที่ร้าน และไม่ต้องเสี่ยงกับไฟล์สำคัญๆของเราจะหลุดเล็ดรอดออกไปอีกด้วย