Articles Posted in the " โหลดแอพ " Category

  • Google Map แอพแผนที่นำทางที่ดีที่สุด โหลดแอพ Android และ Ios

    Google Map แอพแผนที่นำทางที่ดีที่สุด โหลดแอพ Android และ Ios

      Google Map กลายเป็นแผนที่ที่ทุกคนใช้งานไม่ว่าจะคนทั่วไป นักเรียนนักศึกษา วัยทำงาน หรือเจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการ ซึ่งก่อนเคยมีความพยามแบนมาก่อนจากกองทัพที่มองว่าเป็นภัยต่อความมั่นคงและอาจถูกใช้เป็นเครื่องมือในการก่อการร้ายได้ เนื่องจากแอพพลิเคชั่นแผนที่ภาพถ่ายดาวเทียม Google Map นี้ประกอบไปด้วยข้อมูลทุกอย่างและหลายมิติ ไม่ว่าชื่อถนน ตำบล เลขที่บ้าน รหัสไปรษณีย์ สถานที่สำคัญ สถานที่ท่องเที่ยว ร้านค้า ร้านหมูกระทะเบอร์โทรศัพท์ ภาพถ่ายดาวเทียม จนนักลงทุนอสังหาริมทรัพย์นำไปใช้เป็นเครื่องมือหาที่ดินที่น่าสนใจได้ หรือแม้แต่การเดินหาหอพัก  Apartment ก็ไม่จำเป็นเนื่องจาก Street View ทำให้ท่านเดินสำรวจในตรอกซอกซอยได้ แผนที่ Google Map สามารถค้นหาได้ละเอียดและประยุกต์ใช้ในงานที่หลากหลายเชื่อว่าทางราชการอาจไม่ค่อยได้ใช้ข้อมูลแผนที่ของตัวเองเท่าไหร่ ต้องใช้ แผนที่ […]