Articles Posted in the " Advanced " Category

  • วิธีการค้นหารูปภาพแบบ Advanced ด้วย Google

    วิธีการค้นหารูปภาพแบบ Advanced ด้วย Google

    ปกติเราใช้ Google ค้นหาภาพก็เพียงพิมพ์ Keyword ลงไป โดยมองข้ามการตั้งค่าค้นหาที่สามารถแปลกใหม่มากมาย อย่างค้นหาภาพที่ไม่มีลิขสิทธิ์หรือให้นำไปใช้เผยแพร่ หรือให้ใช้ทางการค้าได้ ตามที่เราต้องการ เพื่อว่านำภาพไปตัดแต่งแก้ไขจะได้ไม่ถูกฟ้องร้องภายหลัง อีกทั้ง Google ยังสามารถค้นหาแบบระบุโทนสีของภาพได้เช่น ต้องการหาภาพดอกไม้ โดยระบุ สีเหลือง สีชมพู ขาว ก็ได้ผลลัพธ์ ตามนั้น รถสีดำ เสื้อสีฟ้า ถ้าต้องการภาพไปใช้ตกแต่ง ให้เลือก โปร่งใสคือไม่มี Backgroud  ซึ่งยังสามารถระบุเพิ่มเติมได้จาก Domain Name โดย copy URL มาใส่ อย่างเว็บไซต์ Mthai […]